Jen to co nám prošlo pod rukama =)

Zesilovače

2x 10W - TDA2005

10. června 2010 v 10:42 | Honza a Honza

Základem zesilovače je integrovaný obvod A2005Vm (ekvivalent TDA2005, nebo TESLA MDA2005). Tento obvod byl již několikrát popsán na stránkách AR. A2005 obsahuje dva stejné výkonové zesilovače s možností sestavit stereofonní i můstkový zesilovač.

schéma stereo zesilovače

-

K napájení je možno použít zdroj s napětím v rozsahu 9 - 18V se zatížitelností nejméně 0,7A. Při napětím větším než 18V zesilovač již nepracuje, protože zapůsobí vestavěná přepěťová ochrana! Zesilovač je odolný proti přepólování napájení při použití pojistky typu F max. 3,15A v napájení. K rozvodu napájecího napětí a reproduktorům je třeba použít drát o větším průřezu, čímž se zamezí možnému rozkmitání zesilovače. Osadí se součástky dle schématu. Na vstup zesilovače je možno připojit dvojitý potenciometr o hodnotě 50 - 100k/G, kabel vyvést na konektor a je možno již připojit libovolný zdroj nf signálu. Zesilovač se nenastavuje. Je vhodné zkontrolovat napětí na výstupech integrovaného obvodu A2005. Musí zde být polovina napájecího napětí proti zemi. Je vhodné zkontrolovat také klidový proud zesilovače. Měl by být v rozmezí 70 až 115 mA. Pokud je větší, pak je třeba zkontrolovat zapojení, nebo zesilovač kmitá. V případě že zesilovač kmitá, je nutno zvětšit hodnotu CA a CB až na 220pF. Pro lepší tepelný kontakt chladiče a IO A2005 je dobré potřít styčné plochy silikonovou vazelínou. Jako chladič lze použít hliníkový plech tl. cca 1 mm ohnutý do tvaru U, který sleduje hrany desky s plošnými spoji.

-

plošné spoje
osazení součástek

Honzíkův zesilovač zapojený do můstku s aktivním chlazením TDA2005 (20 W mono)

zdroj : www.elektronikacz.ic.cz


 
 

Reklama